Naše společnost nabízí výstavbu rodinných domů podle individuálních projektů v klasických zděných technologiích.

Použíté stavební hmoty, jednotlivé komponenty a zařizovací předměty jsou voleny v součinosti s objednavatelem.

Společnost poskytuje svým klientům komplexní služby – projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost související s vyřízením stavebního povolení a vlastní realizaci stavby.

Cena je dána položkovým rozpočtem. Platební podmínky na základě smlouvy o dílo , průběžná fakturace provedených prací.